VH050 – Lời Tạ Từ

1.180.000

Trong thời khắc âm dương chia làm đôi ngã, ai ai cũng xót thương người đã khuất. Kệ hoa “Lời tạ từ” như một lời tiễn biệt sau cuối, gửi trọn tình cảm người ở lại theo chân người đi về miền an lạc.

Danh mục: